Zawod gezelenji

BIZI ST Güýç

HSQY-PLASTIC-GROUP1

Kompaniýa tarapyndan öndürilen krahmal esasly biodegrirlenip bilinýän plastmassa önümlerine krahmal esasly biodegrirlenip bilinýän saçak önümleri girýär.Önümler esasan ösümlik krahmalyndan ýasalýar we ýokary tehnologiýaly önümçilik tehnologiýasy bilen gaýtadan işlenýär.Olarda oňat öndürijilik, howpsuzlyk we arassaçylyk, birlik üçin arzan bahanyň aýratynlyklary bar.Tebigy şertlerde özüni peseldip, daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüni alyp, nebit we energiýa ýaly täzelenip bolmaýan çeşmeleri tygşytlap biler."Ak hapalanmagy" ýok etmek we ekologiki gurşawy goramak üçin iň amatly ýerdir.Restoranlarda, supermarketlerde we lukmançylykda giňden ulanylýar.Gaplamak, azyk gaplamak, önümçilik gaplamak we beýleki meýdanlar.Önümler indi ABŞ-a, Kanada, Europeanewropa Bileleşigine, Günorta-Gündogar Aziýa we bütin dünýä eksport edilýär.Esasy içerki şäherleriň bazar paýy hem kem-kemden artýar.

IŞLER

46nhRYijTP-6_q-ogEVp9w
e7o5CUfyRpOE5Ed4jShqvg
MVmdjLKyR96Ed-XLAXMJXA
jXDH0HWoQLKWtEfYWSbAEA
3QX7ebF0Qu2D8FbOU5pvig
1
10
9
21
Blister Workshop
2
Injection Workshop
3
4
5