täze önümler

gyzgyn önümler

2020
täze ýygyndylar
dükan et!
 • “Casetify compostable” telefon korpusy akylly goragdyr

  Her gezek bir gutyny çalyşmaly bolanymda, köne guty köplenç hapa zyňylýar ýa-da bir ýere tozan ýygnanýar.“Casetify” -iň kömegi bilen gaplamadan başlap, telefon gabyna çenli hemme zat 100% kompost bolup bilýär, şonuň üçin köne telefon gapagyny taşlamaly bolanyňyzda, özüňiziň edýändigiňizi bilip bilersiňiz ...
 • The company held the 2020 all staff work conference

  Kompaniýa 2020-nji ýylda ähli işgärleriň iş konferensiýasyny geçirdi

  11.20-de irden Delin topary 2020-nji ýylda ähli işgärleriň iş konferensiýasyny geçirdi.Toparyň baş edarasynyň gol astyndaky bölümleriň we bölümleriň ýolbaşçylary ýygnakda çykyş etdiler, geçen ýylyň iş netijelerini we kemçiliklerini jemlediler we hasabat berdiler ...
 • The melt blown cloth production line was successfully put into production

  Eredilen mata önümçilik liniýasy üstünlikli öndürildi

  Fewral aýynyň ahyryndan başlap, kompaniýamyz täze eredilen mata önümçiligini meýilleşdirdi.Birinji önümçilik liniýasy 16-njy aprelde üstünlikli synagdan geçirildi we ikinji önümçilik liniýasy 6-njy maýda zawodda üstünlikli guruldy ... Iki önümçilik liniýasy önümçilige girizilenden soň ...