8 dýuým biodegrirlenip bilinýän pyçak

Gysga düşündiriş:

Dinönekeý materiallar: Nebit we nebit çeşmelerinden alynýan esasy çig mal düzümi barha az bolýar, biodürlüp bilinmeýän ýagyň ýakylmagyndan alynýan ähli materiallar daşky gurşawy hapalaýar. Bio esasly materiallar: Kraxmalyň çig mal, krahmal hökmünde ulanylmagy göçürme ...


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Dinönekeý materiallar:

Nebit we nebit baýlyklaryndan alynýan esasy çig mal düzümi barha az bolýar, biodürlülmeýän ýagyň ýakylmagyndan alynýan ähli materiallar daşky gurşawy hapalaýar.

Bio esasly materiallar:

Kraxmalyň çig mal hökmünde ulanylmagy, gaýtadan dikeldilýän çeşmelere degişli ösümliklerden alnan krahmal, daşky gurşawyň zaýalanýan önümlerine gaýdyp gelmekdir.

Biobased aşhanamyz:

“Ösümlik-krahmal” naharhanamyz, 110 santimetre çenli ýylylyga çydamly gyzgyn iýmitler üçin ajaýyp.
100% gyzlyk plastmassadan ýasalan adaty önümler bilen deňeşdirilende, bu önüm, alternatiw saýlaw bolan 70% täzelenip bilýän material bilen ýasalýar.
Biobase görnüşli önümlerimiz, 70% täzelenip bilýän çeşmelerden ýasalýar, kompost däl bolsa-da, biobase we biodegrirlenip bilner.
-10-dan 110 santimetre çenli temperatura çydamlylygy.Mikrotolkun, holodilnik, doňduryjy we peç üçin amatly.
Sagdyn, arassaçylyk, zähersiz, zyýansyz we howpsuz.

“Ecogreen” güýçli gözleg ukybyna eýedir we köp mukdarda satyn alyş sargytlary we ýöriteleşdirilen önümler bilen iş salyşyp biler.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler